Бонусні баталії

5 лютого 2019, 08:49

Знижка або плата за маркетинг: чи треба нараховувати ПДВ при отриманні бонусів?

Останні акти перевірок свідчать, що податкова агресивніше ставиться до питань обов’язку нарахування ПДВ при виплаті бонусів, знижок, кредит-нот контрагентам.

В сьогоднішніх реаліях ведення бізнесу більшість виробників та дистриб’юторів користуються системою знижок та бонусів (і отримуючи їх, і надаючи). Фактично, саме система бонусів і знижок часто стає вирішальним фактором при виборі контрагента серед інших пропозицій конкурентного ринку. І не важливо, про який саме ринок ідеться – нерухомості, агро, автомобільний, чи будь-який інший.

Відео дня

Системно про бонуси і знижки

Окрім звичайних знижок і бонусів, які означали просте зменшення ціни та надання певного «компліменту» покупцю, активно використовуються кредит-ноти, ретро-знижки, ретро-бонуси. У загальному розумінні – це надання конкретної преференції, зазвичай у грошовій сумі, вже після оплати послуг чи товару.

Податкова агресивніше ставиться до питань обов’язку нарахування ПДВ при виплаті бонусів

У міжнародній практиці розрахунків між суб'єктами господарювання під кредит-нотою розуміється розрахунковий документ, повідомлення, що направляється однією зі сторін, що знаходяться в розрахункових відносинах, іншій стороні, про запис у кредит рахунку останньої визначеної суми внаслідок настання якої-небудь обставини, що створила у іншої сторони право вимоги цієї суми. Найбільш розповсюджений варіант – коли за допомогою кредит-ноти оформлюють знижку на товари, отримані від нерезидента. При цьому, така знижка надається зазвичай вже після оприбутковування, а інколи й після продажу закордонного товару.

Ретро-бонус зазвичай становить певну грошову винагороду, яку постачальник виплачує покупцю при умові замовлення чи продажу визначеного об’єму товарів чи послуг відповідно до умов договору. Ретро-знижка, в свою чергу, може бути визначена як преміальна стимулююча виплата, що складає певний процент від суми оплачених товарів чи послуг.

Податкові ребуси українського ринку

Оскільки при отриманні знижок та бонусів грошові кошти зазвичай надходять після оплати товару, а правова природа їх не є очевидною, виникає питання, як оподатковуються такі кредит-ноти, ретро-бонуси і знижки? В українському законодавстві відсутні визначення таких понять, проте Державна фіскальна служба України (ДФС) класифікує їх разом однаково – як «мотиваційні виплати».

Далі фіскальний орган вказує, що такі мотиваційні виплати за своєю природою є платою за маркетингові послуги, а тому мають не тільки зменшувати витрати платника податків, а також є базою оподаткування ПДВ за ставкою 20%.

Давайте розберемось?

Відповідно до Податкового кодексу України, маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Повертаючись до природи кредит-нот, ретро-знижок і бонусів, такі виплати – це перерахування на рахунок клієнта певної суми на підставі різних причин, таких як передплата, виконання чи перевищення об’ємів замовлення, узгодження майбутніх замовлень, тощо. Вони, зазвичай, не передбачають надання будь-яких послуг, які б були спрямовані на збільшення об’ємів продажів контрагента, дослідження ринку чи інші види маркетингової діяльності.

Кредит-ноти, ретро знижки і бонуси виплачуються за виконання договору, що фактично не є послугою на користь контрагента, у тому числі і маркетинговою. Такі виплати є складовою частиною господарської діяльності платника податків при продажу товарів чи послуг, що унеможливлює забезпечення ними функціонування будь-якої діяльності платника податків.

Також важливо, що отримання маркетингових послуг передбачає наявність двостороннього зобов’язання між сторонами: одна сторона має зобов’язання надати послуги, інша – зустрічний обов’язок оплатити їх. В той же час, кредит-ноти, ретро-знижки і бонуси передбачають виключно одностороннє зобов’язання однієї сторони здійснити конкретну дію при належному виконанні іншою стороною договору (основного зобов’язання).

Зважаючи на все вищевикладене, мотиваційні виплати у вигляді кредит-нот, ретро знижок і бонусів за своєю природою не є маркетинговими послугами і тому не можуть підлягати оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%.

Фіскальний підхід непохитний

Незважаючи на явну різницю у вищенаведених поняттях, ДФС наполегливо доводить свою позицію тим, що надання кредит-ноти, ретро знижок і бонусів має на меті збільшення об’єму продажів і спрямовано саме на це, а тому клієнт, отримуючи таку мотиваційну виплату, надає маркетингову послугу з подальшої купівлі товарів чи послуг.

Логіка такої позиції складна, але ДФС непохитно притримується її вже декілька років у своїх індивідуальних податкових консультаціях та при проведенні перевірок, вказуючи, що оскільки грошова винагорода у вигляді бонусу, яка сплачується постачальником продукції покупцю, зокрема, за систематичність закупок, спрямовується на стимулювання збуту продукції, така винагорода визначається як оплата маркетингових послуг.

Така перекваліфікація має на меті оподаткувати такі мотиваційні виплати ПДВ за ставкою 20%, відповідно до норм Податкового кодексу України. В такій ситуації, отримувач кредит-ноти, ретро знижки чи бонусу повинен визнати виплату оплатою за нібито надані (а фактично відсутні) маркетингові послуги та нарахувати на них ПДВ 20% і скласти та зареєструвати податкову накладну.

Фактично, ДФС вимагає від платників податків задекларувати кредит-ноти, ретро знижки і бонуси як оплату за маркетингові послуги, нарахувати на їх суму ПДВ і сплатити таке податкове зобов’язання до бюджету.

Судова практика щодо оскарження таких висновків ДФС, викладених у актах перевірок та індивідуальних податкових консультаціях, на даний момент неоднозначна. Однак перш за все, суди досліджують первинні документи, зокрема, договір, на підставі якого здійснювалась певна мотиваційна виплата та акти приймання-передачі. Аналізуються, насамперед, положення, які визначають умови надання кредит-ноти, ретро знижки чи бонусу. З судової практики зрозуміло, що потенційно небезпечними для платника податків є положення, які передбачають досягнення конкретних обсягів продажу або явно маркетингові послуги у вигляді просування продукції, розміщення реклами тощо.

Як діяти?

Для уникнення ризиків перекваліфікації мотиваційної виплати у маркетингові послуги і донарахування ПДВ за ставкою 20%, платнику податків також доречно передбачити у відповідному договорі пункт, за яким усі подібні клієнтські винагороди надаються виключно за належне дотримання умов договору, а сюди може бути включена передплата, визначений розмір замовлення, тощо.

І найбільш безпечним варіантом, як і раніше, залишається надання знижки заздалегідь, до оплати товарів та послуг. Незважаючи на позицію ДФС, на думку судів «додаткова знижка на вартість товару, надана продавцем покупцеві, відповідно до умов договору купівлі-продажу, або для зацікавлення постійного покупця у подальшій співпраці, не може розцінюватись як послуга у сфері маркетингу» (Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду).

Таким чином, незважаючи на негативні для платників податків висновки індивідуальних податкових консультацій та результати перевірок, у платника податків є всі шанси довести відсутність підстав для оподаткування отриманих кредит-нот, ретро знижок чи бонусів ПДВ за ставкою 20%.

Але якщо податковий спір вже на порозі, то варто довести, що первинні документи не передбачають надання маркетингових послуг; аргументувати, що мотиваційні виплати мали на меті виключно виконання умов договору чи утримання клієнта; обґрунтувати, що маркетингові послуги фактично клієнту не надавались.

Отже, рецепт успіху у подібних спорах для платників податків полягає у правильному формулюванні умов договору за яким надаються мотиваційні виплати, та формуванні належної доказової бази (первинних документів), що дозволяє обґрунтувати, що кредит-ноти, ретро знижки і бонуси не є оплатою за маркетингові послуги та не підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%.

Показати ще новини
Радіо NV
X