alt
6 карток

Що означає надійний банк та як його обрати?

19 червня 2019, 09:00

1

Якими є критерії надійності банку так як оцінити ризики його банкрутства?

Як розповіли НВ Бізнес у пресс-службі Національного банку України (НБУ), надійним можна вважати банк, якщо він є платоспроможним та має достатній запас ліквідності. Поняття платоспроможності і ліквідності характеризують здатність банку виконувати свої фінансові зобов’язання перед вкладниками та кредиторами. Відмінність полягає в тому, що платоспроможність передбачає виконання зобов’язань за рахунок власного капіталу, тоді як ліквідність – повне виконання всіх зобов’язань банківської установи.

Платоспроможними є банки, які мають достатній обсяг активів для своєчасного та повного виконання законних вимог своїх вкладників та кредиторів. Платоспроможність банків безпосередньо залежить від якості кредитного портфеля та достатності капіталу. Важливим критерієм платоспроможності банків є виконання нормативу достатності регулятивного капіталу Н2 (не менше 10%). Чим вище значення цього показника, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. І навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її беруть на себе кредитори та вкладники банку.

Ліквідність банку – це спроможність забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань перед вкладниками. З метою підтримання ліквідності банк повинен мати певний резерв коштів для виконання непередбачених зобов’я­зань, які можуть бути обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів. Одним з критеріїв достатнього обсягу ліквідності в банку є виконання нормативу LCR. Цей норматив відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів, коли відбувається значний відплив коштів клієнтів. Виконання LCR свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань упродовж 30 днів в кризових умовах.

"Національний банк щомісяця публікує виконання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції у розрізі банків, зокрема Н2 та LCR", - зазначили в НБУ.

Головний експерт ради НБУ Віталій Шапран додав, що, якщо говорити про нормативне забезпечення, то технічно під критеріями надійного банку можна розуміти нормативи НБУ для українських комерційних банків, а також перелік вимог нагляду до менеджменту банку і його акціонерів. "Ще не бачив ще жодного випадку, коли банк виводили з ринку, який дотримувався всіх вимог і нормативи НБУ. Всі дані про нормативи зараз відкриті і публікуються як на сайті НБУ, так і на сайтах банків, - зазначив експерт. - Якщо говорити про аналіз роботи банків на ринку, то тут підхід як правило творчий, у кожного з аналітиків свої показники і методи аналізу. На нашому ринку є ряд ознак, за якими можна визначити, що у банку не все добре: на регулярній основі негативний чистий процентний дохід, регулярне затягування акціонерами докапіталізації, наявність фактів затримок у відправці платежів, яке можуть пояснювати технічними причинами".

2

З чого потрібно почати вибір банку?

Обираючи банк, потенційним клієнтам варто зважати насамперед на його фінансовий стан та ділову репутацію власників та керівників.

В той же час Віталій Шапран відзначив, що навряд чи варто скрупульозно вивчати ситуацію в банку, якщо ви позичальник, або просто відкриваєте там карту однієї з платіжних систем. "Вивчати банки є сенс, напевно, тільки вкладникам з депозитами від 200 000 грн, які не потрапляють під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)", - сказав експерт.

3

Де можна отримати достовірну інформацію про стан банку?

Станом на сьогодні щомісяця Національний банк публікує таку інформацію у розрізі всіх банків: балансові звіти (оборотно-сальдовий баланс та згруповані балансові залишки); виконання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції; розподіл кредитів, наданих фізичним особам та юридичним особам, за класами боржника та інше. Інформація щодо показників банківської системи доступна за посиланням.

До відома, перейшовши за вище вказаним посиланням, можна знайти згаданий у першій карточці один із основних показників H2 - норматив достатності регулятивного капіталу, який має бути не менше 10%, тобто, якщо менше, то це вказує, що банк у зоні ризику. Для цього відкриваєте екселівську табличку у розділі "Економічні нормативи", навпроти підрозділу "Нормативи та складові розрахунку регуляти". У табличці є список банків, навпроти кожно з яких вказано певні показники. Далі знаходите стовбчик під назвою "Фактичне значення нормативу Н2", де ви можете побачити який у кожного з банків показник H2.

Наприклад, станом на квітень 2019 року, показник H2 в Укрексімбанку складає 13,31%, що відповідає вимогам НБУ, у Райффайзен Банк Аваль цей показник більший - 17,79%.

Крім того, нормативно-правовими актами НБУ банки також зобов’язані публікувати інформацію про власників, свій фінансовий стан, стан виконання нормативів на власних сайтах.

4

Як дізнатися, хто є власником банку?

Інформація щодо структур власності банків оприлюднена на веб-сайті Національного банку за наступним посиланням.

Уся інформація публікується на підставі поданої банками інформації. 

Зазначимо, що власники банків, що були визнані неплатоспроможними більше ніколи не мають права у майбутньому створювати комерційні банки в Україні. 

Наприклад, Ігор Коломойський або Генадій Боголюбов колишні акціонери ПриватБанку, який був визнаний неплатоспроможним та згодом націоналізований, більше ніколи не зможуть бути власниками або співвласниками українських банків. Так само, як і Констянтин Жеваго, Олег Бахматюк або Микола Лагун, банки яких теж були визнані неплатоспроможними.

5

Чи є список банків, що знаходяться у зоні ризику та які ознаки, вказують на те, що у банку є проблеми?

В НБУ зазначили, що переліку банківських установ, що знаходяться «у зоні ризику» немає. Водночас чинне законодавство визначає категорію проблемних банків. Також слід знати, що рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

Відповідно до статті 75 закону України «Про банки і банківську діяльність» НБУ зобов'язаний ухвалити рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв:

1) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків:

  • щоденного розміру регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами НБУ мінімального розміру регулятивного капіталу - п'ять і більше разів та/або
  • значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами НБУ нормативного значення цього нормативу - два і більше разів;

2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п'ять і більше робочих днів тому, та/або встановлено факти невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк;

3) системне порушення банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховуються:

  • за щоденними розрахунками - п'ять і більше разів;
  • щодекади - два і більше разів; 

4-1) обсяг негативно класифікованих активів банку (крім санаційного) становить 40 відсотків і більше загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами НБУ;

5) банк не має ефективних та адекватних систем внутрішнього контролю та/або управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) систематичне подання та/або оприлюднення недостовірної інформації або звітності з метою приховування реального фінансового стану банку, у тому числі щодо операцій із пов’язаними з банком особами.

"Найпростіший спосіб - це стежити за тим наскільки банк виконує нормативи НБУ. Більш складні методи і моделі аналізу як правило для пересічних клієнтів недоступні", - відмітив Шапран.

6

У яких випадках банк можуть визнати неплатоспроможним і що робити, якщо банк став таким?

Відповідно до статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» НБУ зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:

1) неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;

2) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України;

3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;

4) виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії ФГВФО та/або юридичними особами;

5) невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення НБУ (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Нацбанку щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного регулятором строку.

"Якщо банк визнано неплатоспроможним, він переходить під управління тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів, який інформує клієнтів банку про строки та можливості з повернення коштів, а також подальші дії", - резюмували у прес-службі НБУ.

За словами Віталія Шапрана, якщо ви зробили вклад у банку або відкрили рахунок як фізична особа, то ви можете завжди розраховувати на компенсацію від ФГВФО у сумі до 200 000 грн. "Система виплат зараз автоматизована і не вимагає від вас ніяких дій. Через зазвичай 1-2 місяці, все що потрібно зробити це прийти в один з декількох банків відібраних ФГВФО для виплат з паспортом і кодом", - сказав експерт. - Якщо ж мова йде про рахунок підприємця або компанії, то такі категорії клієнтів отримують виплати як правило вже після того як ФГВФО починає процедуру ліквідації, до початку цієї стадії потрібно заявити свої права кредитора".

 

Автор: ПЕТРО ШЕВЧЕНКО

Радіо NV