Податкова амністія: чи варто скористатися?

19 березня 2021, 15:45

Нещодавно президентом було внесено в парламент пакет законопроектів щодо добровільного декларування активів, більш відомого широкому загалу як «податкова амністія». Що в ньому?

Слід віддати належне розробникам — запропоновані проекти законів вирізняються системністю підходів і базуються на кращих практиках запровадження відповідних ініціатив у світі.

Відео дня

Яка мета податкової амністії?

Однією з головних першопричин для запровадження податкової амністії стало введення в чинне законодавство України концепції контрольованих іноземних компаній (КІК), яка передбачає запровадження обов’язку декларування податковими резидентами України контрольованих ними закордонних компаній та сплату з доходів таких компаній (за певними виключеннями) податків в Україні.

Запровадження податкової амністії покликане дати можливість таким власникам КІК задекларувати свої компанії без ризику бути притягнутими до відповідальності за несплату податків чи порушення валютного чи іншого законодавства, яке мало або могло мати місце в будь-якому минулому періоді.

Крім власників КІК, запропонована амністія стосується загалом всіх інших фізичних осіб (дійсних або в окремих випадках — колишніх податкових резидентів України), які володіють активами, що були тим чи іншим способом набуті в минулі періоди без сплати податків, хоча на момент такого набуття відповідна сплата податків чинним законодавством України вимагалася.

Таким чином, іншою більш загальною метою податкової амністії є максимальне розширення податкової бази та залучення до оподаткування тих активів (грошей, майна, майнових прав), які до цього перебували в тіні.

Додатковим завданням податкової амністії, безумовно, є залучення в державний бюджет України понадпланових коштів, хоча дана мета і не декларується в якості основної.

І нарешті ще однією вагомою причиною для запровадження податкової амністії є створення передумов для запровадження певної точки відліку майнового стану усіх платників податків з метою започаткування в майбутньому контролю за балансом доходів і видатків таких платників податків із застосуванням непрямих методів податкового контролю.

Які умови амністії пропонуються?

Запропонована концепція податкової амністії є достатньо збалансованою і детально регламентує наступні елементи:

Об'єкт. В рамках податкової амністії можна задекларувати грошові кошти, майно та майнові права з певними обмеженнями. Так, не підлягають декларуванню готівкові кошти та права грошової вимоги (у тому числі позики), надані фізичній особі та оформлені не у нотаріальній формі.

Також не можуть бути об'єктом податкової амністії активи, набуті внаслідок порушення чинного законодавства України, якщо тільки ці порушення не стосуються ухилення від сплати податків, валютного та антимонопольного законодавства. Крім цього, не можуть бути амністовані активи, що належать фізичній особі, щодо якої ведеться досудове розслідування або судове провадження по окремим видам злочинів, пов’язаних з такими активами.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Строки: Податкова амністія здійснюється в період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.

База оподаткування: Обов’язок документального підтвердження грошової вартості об'єктів декларування покладається на декларанта. При цьому встановлюються певні правила визначення вартості об'єкта оподаткування для окремих активів.

Ставки спеціального збору. Ставки спеціального збору при застосування податкової амністії визначені в розмірі 5% для активів, що знаходяться в Україні, 9% для активів, що знаходяться за межами України, 2,5% для активів у вигляді державних облігації з терміном обігу понад 1 рік без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 01 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання одноразової добровільної декларації.

Процедура: Для того, щоб скористатися податковою амністією необхідно подати одноразову добровільну декларацію з детальною інформацією про декларанта, об'єкт декларування, обрахунок бази для нарахування збору з добровільного декларування та відповідну ставку такого збору.

Передбачено подачу знеособленої одноразової добровільної декларації. Одноразова добровільна декларація підлягає камеральній перевірці ДПС протягом 20 днів з моменту її подання.

На кого розрахована податкова амністія?

Податкова амністія в першу чергу розрахована на власників КІК, які планують задекларувати свої компанії після вступу відповідних норм в силу 01 січня 2022 року, особливо в тому разі, якщо відповідні активи у вигляді акцій чи корпоративних прав іноземних компаній були набуті ними з порушенням податкового, валютного чи антимонопольного законодавства України.

По-друге, податкова амністія може стосуватися тих податкових резидентів України, які безпосередньо володіють активами у вигляді нерухомого або рухомого майна, особливо за кордоном, іншого майна або майнових прав, набутого у свій час з порушенням податкового, валютного чи антимонопольного законодавства України.

По-третє, податкова амністія може бути цікавою тим, хто має готівкові кошти, які можуть бути розміщені на банківських рахунках в Україні чи за кордоном або вже має грошові кошти на банківських рахунках в Україні або за кордоном, з яких не були сплачені податки в Україні.

Переваги та недоліки податкової амністії

Загалом запропонована модель податкової амністії видається достатньо привабливою і при правильній реалізації може дати очікуваний ефект як для платників податків, так і для держави. Простежується максимальне бажання розробників збалансувати переваги амністії для платників податків з ризиками неконтрольованої легалізації тіньових активів.

Водночас, є достатньо багато моментів, які потребують додаткового прояснення в процесі фіналізації запропонованих законопроектів.

По-перше, не до кінця врегульованим питанням залишається застосування амністії до активів, зокрема у формі грошових коштів, щодо яких декларант не зможе навести джерела їх походження. При цьому мова не йде про активи, набуті злочинним шляхом.

По-друге, у відповідних нормах закладені потенційні ризики виникнення суперечок між платниками податків та контролюючими органами в частині оцінки вартості активів і розрахунку бази для стягнення спеціального збору.

По-третє, потребує більшої деталізації процедура проведення податкової перевірки та визначення її наслідків для платників податку.

По-четверте, попри відповідні положення законопроектів, викликає певні побоювання реальна спроможність держави гарантувати незастосування до декларанта, який сплатив відповідний спеціальний збір, кримінальної відповідальності навіть в межах заявлених складів злочину та забезпечити конфіденційність розкритих декларантом даних.

І наостанок, запровадження елементів «нульового декларування» через встановлення обсягу активів, які вважаються «автоматично» задекларованими і запровадження презумпції правомірності набуття усіх інших активів, попри зрозумілу мету, вимагає дуже обережного підходу.

Такий крок може бути обгрунтованим лише у разі, якщо реформовані податкові органи будуть до цього готові в першу чергу з точки зору свого функціоналу як сервісної служби, будуть здійснені подальші кроки з лібералізації податкової системи України в цілому і вжито заходів задля забезпечення належного рівня довіри між платниками податків і державою.

Чи варто скористатися програмою податкової амністії?

Попри те, що запропонована програма податкової амністії має як переваги, так і недоліки, це сприятлива можливість вийти з тіні для тих платників податків, які скоїли незначні правопорушення в першу чергу в податковій та валютній сферах і бажають суттєво зменшити свої ризики, пов’язані з такими порушеннями закону.

Тим більше, що податкова амністія є разовою акцією і навряд чи буде повторена в найближчому майбутньому.

Додатковим стимулом скористатися нею може стати також і потенційне запровадження автоматичного обміну податковою інформацією, який повинен запрацювати найближчим часом.

Показати ще новини
Радіо NV
X