Секретний заповіт. Як зберегти таємницю заповіту до моменту його оголошення

9 червня 2021, 16:00

Як скласти заповіт і захистити його зміст від розголошення.

Відомо, що заповіт є найбезпечнішим способом захисту прав особи, яка бажає розпорядитися своїм майном у випадку смерті, адже майно до самої смерті залишається у її власності. Саме заповіт надає свободу вибору, адже спадкодавець може скласти один або кілька заповітів, вказати на свій вибір одного спадкоємця або декількох, заповісти все майно або його частину, охопити майно, яке належатиме йому в майбутньому, покласти обов’язки на спадкоємця чи вказати певні умови спадкування, а також змінити свою думку і скласти новий заповіт.

Відео дня

Однак мало кому відомо, що таємницю останньої волі також можна надійно захистити, якщо спадкодавці не бажають відкривати змісту свого заповіту та хочуть зберегти таємницю до моменту його оголошення. Для цього закон дозволяє складення секретного заповіту, тобто заповіту, зі змістом якого не має права ознайомитися навіть нотаріус.

Як це працює

Особа, яка склала секретний заповіт, подає його нотаріусові в заклеєному конверті з особистим підписом на конверті. Якщо підпис проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним.

Нотаріус ставить на конверті, у якому міститься секретний заповіт, напис про посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту, скріплює його печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує. На конверті зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження заповідача і дата прийняття на зберігання цього заповіту.

Після одержання інформації про відкриття спадщини та подання свідоцтва про смерть заповідача, нотаріус, у якого зберігається секретний заповіт, призначає день та час оголошення змісту заповіту, про що повідомляє членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо їх місця проживання йому відомі, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

У присутності зацікавлених осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус і свідки, та в якому записується весь зміст заповіту.

Якщо заінтересована особа, належним чином повідомлена про день оголошення секретного заповіту, на оголошення не з’явиться, нотаріус оголошує зміст секретного заповіту тим особам, які з’явилися. У разі з’явлення заінтересованої особи після оголошення заповіту нотаріус ознайомлює її з протоколом оголошення секретного заповіту, про що робить відповідну відмітку, яка підписується також цією особою.

Текст понад усе

Найважливіше: текст секретного заповіту має бути викладено таким чином, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь чи суперечок після відкриття спадщини. Тож складаючи заповіт, варто чітко дотримуватися норм права. Інколи відсутність кваліфікованої юридичної допомоги може зумовити складання заповітів з грубим порушенням встановлених вимог (заповідач забуде підписати заповіт, позбавить спадщини обов’язкових спадкоємців, не чітко висловить свою волю тощо), що стане підставою для визнання заповіту недійсним.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

У разі неможливості визначити справжню волю заповідача Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 296/5, передбачено відтворення нотаріусом у протоколі витлумаченого спадкоємцями тексту заповіту та відомостей про досягнення (чи недосягнення) між спадкоємцями згоди щодо тлумачення тексту заповіту.

Однак, як правило, тлумачення спадкоємцями змісту заповіту може суттєво відрізнятися, що призводить до судових спорів. У такому випадку тлумачення заповіту здійснюється судом, який бере до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів, мету правочину, зміст попередніх переговорів, усталену практику відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальшу поведінку сторін та інші обставини, що мають істотне значення.

Крім того, за позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або особою, яка через стійкий розлад здоров`я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу.

Професійна порада

Як адвокат із 35-річною практикою, я раджу при складанні будь-якого заповіту чітко і ясно викладати визначення кола спадкоємців і об'єктів спадкового майна, а також детально виписати права та обов’язки, які можуть бути покладені на спадкоємця. Ретельне опрацювання тексту заповіту запобігає виникненню можливих непорозумінь щодо тлумачення змісту заповіту.

При складанні секретного заповіту також додатково потрібно звернути увагу на процедуру його оформлення та посвідчення.

Показати ще новини
Радіо НВ
X