Ви вже керівник. Чи потрібно вчитися далі?

13 грудня 2018, 18:39

Навчання — дуже потужний інструмент щодо досягнення конкурентоспроможності, і ми його недооцінюємо

Найскладніше відповідати на питання, відповідь на яке є загальнозрозумілою. Чи потрібно вчитися? Так! Немає іншої можливості. Від дня свого народження людина постійно перебуває в стані отримання та освоєння нової інформації. Власне, виживання виду homo sapiens залежить від унікального вміння засвоювати та застосовувати нові знання та навички аби досягти переваги.

Відео дня

Вчитися життєво необхідно. Однак якщо ви керівник або ж займаєте топову позицію у своїй компанії, як знайти час, на що опертися, власне, чому це важливо саме для вас? Кілька важливих позицій, на які варто звернути увагу.

Згадаймо, що в бізнес-середовищі власник бізнесу та керівник можуть мати досить різні цілі. Керівнику важливо, щоб бізнес працював і був успішним, співробітники були вмотивовані, зарплата конкурентною, а клієнти та стейкхолдери — задоволеними. У власника ж дещо інша мета – прибуток, заради отримання якого підприємець і починає будь-який бізнес. Далеко не єдина, але важлива мета власника – стати фінансово успішним.

В сьогоднішньому світі підприємцями керують і соціально набуті потреби — відчуття своєї місії, відчуття корпоративної відповідальності. Власник бізнесу має внутрішні ціннісні мотиви, адже рідко люди працюють тільки заради грошей. У керівника ж є і інші маркери успішності – не тільки прибуток, але й задоволення стейкхолдерів, приналежність і залученість співробітників, відбудованість процесів, суголосність проектів у портфелі, якість чи клієнтоорієнтованість сервісу. Топ-менеджеру важливі «операційна ефективність та конкурентні переваги» (Р. Дейлі) компанії. Бути максимально ефективним на кожному із цих рівнів — не найлегше завдання. Сучасна бізнес-освіта – один з ключових «гравців у полі», коли мова йде про досягнення успіху соціально-прийнятними шляхами. Важливо розглянути різні функції, що виконує бізнес-освіта, подивитися на певні рівні розвитку, де навчання стає суттєвим каталізатором змін.

Перший рівень, як на мене, належить саморозвитку. Особистість — це складна система, яка повинна підживлюватися змістовними і ціннісними ідеями, перебувати в постійному розвитку. Особистості необхідні нові сенси, інформація, враження, емоції, які вона «перетравлюєте» і тим самим будує сама себе. Навчання як один з інструментів побудови особистості безсумнівно працює та буде працювати завжди. Оце поглинання інформації, накопичення навичок, здатність до суб’єктивної інтерпретації подій, процесів, людей, опанування сучасним інтелектуальним інструментарієм — надважливий процес для самопобудови. Сьогодні затребувані компетенції пов'язані з навчанням, від топ-менеджера та лідера очікують здатності швидко вчитися й адаптуватися до зміни обставин і ролей.

Одна з причин, чому керівнику справді потрібно вчитися — це доступ до дієвих аргументів

Другий рівень очевидно пов’язаний з успішністю як соціального суб’єкта. Ви маєте вміти комунікувати, будувати стосунки та команди, бути здатним до емпатії. Навчання є одним з умовних майданчиків, де людина відпрацьовує оце вміння спілкуватися з іншими, слухати і чути, а разом з тим формулювати власну точку зору, агрегувати судження, вчитися перемовинам в найширшому сенсі цього слова.

Оця соціальність — теж один із результатів навчання. Успішні компанії пов’язують майбутнє з розвитком «сукупної лідерської функції» (Р. Баннінг), ця стратегія розвитку залучає в процес не тільки співробітників, але також клієнтів, підрядників, партнерів, всі зацікавлені сторони. Перехід від особистого управління і лідерства до лідерських команд виглядає надзвичайно конструктивним, у команди більше шансів розібратися у складному світі, що змінюється. Дж. Колінз у відомій книзі «Від хорошого до великого» писав, що лідери великих компаній починали з того, що збирали команду, а потім разом розробляли бачення і стратегію. Навчання на програмах МВА допоможе виробити вміння працювати з кросфункціональними командами, що закріплюються за конкретною проблемою чи продуктом, будувати органічний дизайн організацій, адже системний МВА передбачає вивчення і економіки, і маркетингу, і проектного менеджменту, і лідерства, й інших курсів. Команди та мережі перемагають!

І третій, напевно, найбільш важливий рівень — успішність вас як керівника. Не забуваємо про відчуття задоволення від здобутків та успішності. Навчання — це дуже потужний інструмент щодо досягнення конкурентоспроможності, і ми його недооцінюємо. Викиньте спогади про недолуге навчання в минулому, можливо, вам просто не пощастило з університетом (особисто я високу ціную якісну університетську освіту і сама є частиною цієї системи). Беззмістовність, несистемність, непрактичність попередніх спроб навчатися, можливо, ставлять під сумнів отримання користі і задоволення від навчання, дають умовне право запитувати: «А чи потрібно вчитися далі?» Моя відповідь — так, безумовно. Вчитися потрібно аби розвиватися на особистісному, на соціальному і професійному рівнях.

Мусимо ставати ефективними і спритними, мусимо думати, рухатись, бути гнучкими в цьому світі, що змінюється і формулює нові виклики. Тільки освічений професіонал може побудувати і керувати організацією, в стратегію якої вшитий розвиток і навчання людського капіталу. Навчання — це розвиток організаційної переваги, яка осягається налагодженими системами/структурами, завдяки яким знання і практичні кейси збираються, зберігаються і стають доступними для подальшого застосування. Успішним стає керівник, який прийняв як даність: робоча сила трансформувалася емоційно й інтелектуально, співробітники думають, оцінюють, почувають і поводяться по-іншому, що вимагає від керівника власної трансформації.

Чому керівнику потрібен саме MBA? Власне, тому що він уже керівник. Тому що його особисті здобутки, досвід та успіхи на інших рівнях діяльності привели його до цього статусу. Керівника, як правило, поглинає операційна робота. Попри необхідність більше часу віддавати стратегічному плануванню, мало кому вдається організовувати свій робочий час у пропорції 80/20 (стратегія/операційна діяльність). Без сумніву, увесь досвід операційного управління безцінний, корисно й надалі його накопичувати. Але менеджмент і лідерство у VUCA-світі – невизначеному, нестабільному, неоднозначному, складному — потребують ставати ефективнішим. Схоже, ми переходимо від розв'язання проблем та планування, спрямованих на зменшення невизначеності, у світ, де прогресування можливе лише шляхом активного використання невизначеності. Від керівника, топ-менеджера, лідера це вимагає досить високого рівня Leadership Agility — лідерської спритності (рухливості).

Ефективності та лідерської спритності можна досягти, в тому числі, за допомогою поєднання таких речей як інноваційність та системність.

Інноваційність — важливий (модний) тренд. Всі якісні провайдери бізнес-освіти наразі говорять про розвиток інноваційності мислення, про інноваційний інструментарій у проектному менеджменті чи фінансах. Менше уваги приділяється системності — але це те, чого навчитися справді можна і потрібно. Системність повинна бути присутня і в інструментарії, і в розумінні бізнес-процесів, і під час ведення проектів, тобто в усіх складових вашої бізнес-моделі.

Системність як інтегральна характеристика діяльності принципово важлива. Для вступу на програму МВА будь-якого рівня необхідний управлінський досвід. Про це говорять всі бізнес-школи — від Гарвардської до брутально непристойних «програм МВА» за 8 тисяч гривень. Емпірично накопичений досвід менеджменту, що часто виглядає хаотичним, вам потрібно упорядкувати в систему. В цьому випадку MBA — розкішний інструмент. Вочевидь, є й інші способи систематизації такого досвіду. Та я вірю в те, що саме MBA серед усіх інших є найефективнішим, ергономічним, прийнятним з соціальної й емоційної точок зору.

Поділюсь особистим. Маю 20-річний досвід бізнес-діяльності, працюю топ-менеджером міжнародної компанії, була власницею бізнесу. Я є доктором філософських наук та професором університету, і ніби як кажуть «моя корона міцно тримається на моїй голові». Проте в якийсь момент я чітко усвідомила, що трохи гальмую, перестала «схоплювати», якісь ідеї здаються дивним, а молоді колеги пішли далеко вперед... Саме тоді вирішила інвестувати у власну освіту. І пішла вчитися в Единбурзьку бізнес-школу. Закінчила три курси і отримала сертифікат. У класичному університеті студент, який не закінчив навчальну програму, ніяк не може зафіксувати свої успіхи. Максимум, що він отримує — академічну довідку. Единбург видає сертифікат після кожного успішно пройденого вами курсу, ваш успіх і ваші знання підтверджуються формально, документом.

Менеджер високого рівня керує людьми, планує, організовує, контролює процеси/проекти і, очевидно, робить це правильно, успішно та здебільшого — інтуїтивно. Курс організаційної поведінки упорядкував попередньо отримані знання, мені особисто дав нові інструменти, модерну термінологію, ознайомив з прогресивними системами мотивації й оцінювання персоналу. Та що найважливіше — систематизував мій емпіричний досвід. Щось, що мені здавалось знайденим мною особисто, в реальності виявилось вже описаною дослідниками організаційної психології, ну наприклад, теорією справедливості, яка була сформульована ще в 90-х. Однак дізнатися про це було корисно, адже це перетворило мої інтуїтивні здогадки на аргументи, устаткувало мій досвід, мої «самостійно» винайдені принципи роботи отримали верифікацію.

Одна з причин, чому керівнику справді потрібно вчитися — це доступ до дієвих аргументів. Бізнес-дискусіям та обговоренням часто не вистачає професіоналізму, кожний опирається на свій досвід, тоді як системне навчання, наприклад, МВА-програми, піднімають і верифікують рівень аргументації, дають можливість опиратися на генералізовані знання, системи, на відпрацьовані алгоритми. Такі аргументи, алгоритми, інструменти, верифіковані міжнародною практикою стають вашою «зброєю». Це не означає, що бізнес-моделі чи системи не змінюються, навпаки, пошук інноваційних рішень, що розширюють можливості та демонструють нові підходи, завжди актуальний. Але подібні «асоціативні ключі» будуть корисні та не призведуть до хаотичного броунівського руху тільки тоді, коли працюють системи і є люди, що мають helicopter view.

Ви починаєте усвідомлювати чимало «простих» речей, ви пришвидшуєтесь, набуваєте такої жаданої всіма ефективності. MBA — це такий собі акселератор, каталізатор вашого власного розвитку.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X