ЮрХак №8: контроль валютних операцій

3 квітня 2017, 11:54
"Валютний контроль", всі про нього хоч колись та чули, але у більшості з нас відсутнє чітке усвідомлення, коли він нас може стосуватись напряму чи опосередковано

Валютний контроль полягає в запобіганні суб’єктами контролю (банками, фінансовими установами тощо) проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій та/або своєчасному інформуванні такими суб’єктами контролю (згідно з правилами та процедурами, встановленими законодавством) відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій.

Відео дня

Валютні операції – операції, пов’язані з переміщенням або переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, операції, пов’язані з вивезенням, пересиланням, переказуванням валютних цінностей на територію України або за її межі тощо. Валютні цінності, у свою чергу, це: валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, іноземна валюта, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали.

Основна мета валютного контролю – забезпечення здійснення діяльності резидентів та нерезидентів, що стосується операцій з валютними цінностями, у межах та рамках, передбачених законодавством. Законодавство у сфері валютного контролю можна умовно розділити на певні категорії: питання необхідності та порядку видачі генеральних та індивідуальних ліцензій; контроль за обсягами коштів, що можуть бути зняті/переказані в межах певного часового проміжку та інші питання валютного контролю. Почнемо з індивідуальних ліцензій, оскільки вони найбільш актуальні для фізичних та юридичних осіб (що не є банками або фінансовими установами).

Індивідуальні ліцензії

Ряд дій, пов’язаних з валютними операціями, передбачає попереднє отримання ліцензій від Національного банку України (надалі – НБУ). Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993 року передбачено видачу індивідуальних ліцензій на такі операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей;

Винятки:

1. Вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами іноземної валюти на суму, що визначається НБУ;

2. Вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше вивезена ними в Україну на законних підставах;

3. Платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвом, сертифікатами) страхування життя;

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

4. Платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів на кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

5. Вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

6. Платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої у м.Брюсселі 12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів;

7. Переказ інвестором за межі України іноземної валюти іншим інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком випадків, передбачених законодавством;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановленні законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України

Винятки:

1. Відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

2. Відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

3. Відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами-учасниками про розподіл продукції, в тому числі представниками іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції,

е) здійснення інвестицій за кордон, в тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину.

Окремо варто зазначити, що НБУ як регулятор не завжди послідовний у консолідації переліку індивідуальних ліцензій з порядком їх видачі. Наприклад: передбачено ліцензію на вивезення готівки за кордон, релевантна Постанова НБУ, в той же час, регулює максимально допустимі об’єми готівки, які можна вивезти без декларування, а порядок видачі індивідуальних ліцензій на вивезення готівки не передбачено.

Про кожен з цих випадків можна говорити чимало й виділити під кожен пункт цілу статтю, однак, далі ми детальніше зупинимось лише на декотрих аспектах валютних операцій та чинних валютних обмеженнях.

Скільки «можна вивезти» та «скільки «можна зняти»

Систему валютного регулювання і валютного контролю з цілими розгалуженнями різноманітних Постанов НБУ можна вже зводити в цілий Кодекс. Станом на зараз згідно з правилами, встановленими такою системою норм, дозволяється здійснювати наступні операції у таких об’ємах:

  1. 1. Вивезення та ввезення готівки:

- не більше, ніж 10 000 євро без декларування, понад 10 000 євро – з декларуванням (для фізичних осіб);

- Юридична особа ввозить готівку в Україну або вивозить її за межі України через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі.

  1. 2. Безготівкові перекази

Фізичні особи:

за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

  • без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів;
  • з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів.

Обмеження в 150 000 гривень не стосується випадків:

- оплати лікування та транспортування хворих;

- оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном;

- переказів, що здійснюються на підставі вироків і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

- оплати навчання;

- переказів коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсій, аліментів;

- сплати іноземним судовим, слідчим, нотаріальним органам (у тому числі податки, збори, інші обов’язкові платежі);

- переказів, що відправляються громадянам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;

- безготівкових розрахунків, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізичними особами.

Юридичні особи

  • розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днів
  • забороняється купівля, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, крім:

- розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України;

- виконання резидентом-гарантом (поручителем) забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;

- сплати суб’єктами господарювання-резидентами вступних або членських внесків в іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;

- інших операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу).

  • зобов’язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 1 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків (за певних умов).
  1. 3. Зняття готівки:

Протягом дня одна особа (фізична або юридична) може зняти з валютних карток і рахунків до 250 000 гривень в еквіваленті.

  1. 4. Купівля іноземної валюти:

Протягом дня фізична або юридична особа може придбати іноземну валюту, що не перевищує 12 000 гривень в еквіваленті в межах одного банку. Винятком є купівля готівкової іноземної валюти для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором.

Надія є

Варто зазначити, що не все так погано з валютним контролем, як може видатись на перший погляд, а також звернути увагу на те, що НБУ як регулятор дуже повільно, але все ж пом’якшує тиск цього ж валютного контролю.

Зокрема, у ході останніх нововведень, які можуть дещо полегшити життя фізичним особам та здійсненні ними валютних операцій за кордоном є Постанова НБУ №14 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», якою надається можливість здійснювати наступні операції без індивідуальної ліцензії НБУ:

- розміщення фізичними особами на закордонних рахунках коштів в іноземній валюті з джерелом походження за межами України (заробітна плата, дивіденди, аліменти тощо);

˗ здійснення фізичними особами інвестицій за кордоном за рахунок коштів, що перебувають за межами України.

У випадку, якщо ж валюта все-таки переказуватиметься фізичними особами з території України для здійснення розміщення на рахунках за кордоном/інвестування за кордон (тобто відбуватиметься відтік іноземної валюти з території України), то ліцензії все ж необхідно буде отримувати.

Є можливість говорити про те, що НБУ, хоч і дуже повільно, але йде назустріч у аспектах, що стосуються пом’якшення валютного контролю.

Показати ще новини
Радіо НВ
X