Що може спонукати ринок праці до реформування

5 грудня 2017, 16:00
У середньостроковому плані дій уряду проголошено, що до 2020 року Україна має посісти не нижче 30-го місця у рейтингу Doing Business

Чи можливо зробити блискавичний стрибок і завдяки чому?

Україна щороку показує помірне зростання в рейтингу за легкістю ведення бізнесу - Doing Business. Так, за результатами 2017 ми піднялася в Doing Business 2018 на 4 пункти і посідає 76 місце з 190 країн. Як відомо, рейтинг Doing Business оцінює регулятивні зміни за одинадцятьма критеріями, і багатьма аналітиками вже проведено аналіз національних результатів. Окремої уваги заслуговує такий критерій як регулювання ринку праці, що виключений з обов’язкових для оцінювання, проте якість регулювання ринку праці істотно впливає на комплексну оцінку легкості ведення бізнесу в кожній країні.

Відео дня

Чи можливо зробити блискавичний стрибок у 46 пунктів за два роки без реформи ринку праці? Відповідь очевидна – НІ.

Правила регулювання бізнесу створюють взаємозв’язок між легкістю ведення бізнесу та новими робочими місцями. Розвиток економіки не можливий без модернізації правил функціонування ринку праці. Відхилення у бік громіздкого регулювання чи, навпаки, зайве послаблення та гіперболізована лібералізація, призводять до одного – підвищення показників тіньової зайнятості та офіційного безробіття, порушення базових соціальних прав.

Проведення реформ, які направлені на більш гнучке регулювання ринку праці, може сприяти підвищенню зайнятості. Шляхом прийняття правильних ініціатив та забезпечення стримуючих факторів як для працівників, так і для роботодавців, можуть бути створені умови для підвищення трудової мобільності та зростання продуктивності праці, що є пріоритетами для економік більшості країн світу.

Дані Doing Business 2018 свідчать, що законодавство 64,7% країн, які оцінюються, дозволяє використовувати строкові трудові договори для виконання поточної роботи, а не у виключних випадках, а 78,9% країн не мають обмежень щодо нічної роботи. Законодавство 21,4% країн вимагає, щоб роботодавці вживали заходів для переведення та утримання працівників перед тим, як оголосити про скорочення. Законодавство 68,9% країн забезпечує, як мінімум, п’ять оплачуваних днів тимчасової непрацездатності. Рейтинг Doing Business 2018 підтверджує, що 48% країн забороняють дискримінацію за гендерною ознакою при працевлаштуванні та 40,5% передбачають обов’язкову рівність в оплаті праці за роботу рівної цінності. Звичайно, при оцінці показників кожної країни необхідно брати до уваги особливі фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, однак тенденції для розвитку та удосконалення схожі у більшості країн.

У контексті розвитку регулювання ринку праці в Україні ми маємо прагнути до флексік’юріті (flexicurity). Це поняття було представлене Комісією європейських співтовариств у 2007 році для відображення основних напрямів розвитку ринку праці: гнучкість та безпека. Гнучкість трудових відносин – це не скорочення і не зменшення соціальних стандартів та гарантій, які надаються працівникам на користь роботодавців. Гнучкість регулювання ринку праці – це адаптація до сучасних умов, забезпечення балансу свободи трудового договору із захистом прав працівників.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

З чого складається флексік’юріті? По-перше, гнучкі на надійні умови договорів, що забезпечується сучасним трудовим законодавством, колективними договорами та організацією робочого процесу. По-друге, всебічне навчання протягом усього життя як стратегія, що має забезпечити поступову пристосованість працівників до вимог ринку праці. По-третє, ефективна та активна політика на ринку праці, що повинно допомогти працівникам подолати швидкі економічні та соціальні зміни, скоротити зростання безробіття та полегшити зміну роботи. По-четверте, сучасні системи соціальної безпеки, що мають підтримувати розвиток зайнятості та посилювати мобільність працівників на ринку праці.

Урядом України прийнята низка програм, які направлені, серед іншого, на розвиток ринку праці. Серед них: середньостроковий план дій уряду до 2020 року, державна цільова соціальна програма Молодь України на 2016-2020 роки, стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, стратегія подолання бідності, державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Окрім цього, до другого читання у Верховній Раді підготовлений проект Трудового кодексу України (1658).

У 2017 році реформі ринку праці було приділено уваги набагато менше, ніж проведенням освітньої, медичної, пенсійної реформ. У той же час без проведення реформи ринку праці не буде створюватись достатня кількість робочих місць, розвиватись мале і середнє підприємництво, розширюватись можливості людського капіталу, підтримуватись зручні форми зайнятості, не скоротиться неформальна зайнятість. Реформування ринку праці опосередковується економічними чинниками, тому якість результатів її проведення побічно вплине і на підвищення рейтингу України як у Doing Business, особливо у взаємозв’язку з критерієм "започаткування бізнесу", так і в інших рейтингах, зокрема Global Competitive Index, Competitive Workforce Index, Human Development Index та інші.

Показати ще новини
Радіо НВ
X