Коронавірус — це форс-мажор?

11 березня 2020, 15:30

Що і як варто прописати в договорах у зв’язку з поширенням епідемії

Поширення вірусу COVID-19, більше відомого під назвою «коронавірус», стало глобальною подією в сфері охорони здоров’я, яка спричинила занепокоєння усіх держав — членів світової спільноти. Поширення вірусу вплинуло не лише на здоров’я та безпеку громадян, а й на безпеку ділових відносин загалом.

Відео дня

В зв’язку з чим, особливо актуальним стає питання захисту та профілактики ведення бізнесу, адже поширення вірусу може стати причиною не лише збоїв та зупинок в роботі підприємств, а й невиконання вимог договорів сторонами, ухилення таких від реалізації покладених на них зобов’язань.

Так, серед основних моментів, на які слід звернути увагу учасникам ділових відносин, що допоможуть мінімізувати вплив вірусу на ведення їх бізнесу, можемо виділити:

1. Внутрішня політика підприємств. Важливо забезпечити інформаційну обізнаність працівників про механізм дії вірусу, його профілактику. Переважно, саме необізнаність стає причиною збоїв в роботі підприємств. З метою забезпечення безперервності ведення бізнесу, рекомендується проведення ознайомчих лекцій, надання інформаційних листівок, які допоможуть працівникам краще зрозуміти симптоматику захворювання, принципи виявлення такої на ранніх стадіях. Особливу увагу варто приділити дотриманню особистої гігієни, застосуванню антисептичних та інших запобіжних засобів.

Також, з метою забезпечення можливості віддаленої роботи, доречним буде підготовка та вдосконалення програмного забезпечення на підприємстві. Важливо, щоб така можливість обов’язково передбачала дотримання зобов’язань щодо конфіденційності інформації, а також збереження цілісності даних в процесі авторизації працівника.

Рекомендується обмежити призначення закордонних відряджень до уражених регіонів, а у разі нагальної необхідності такого, забезпечити працівнику можливість самоізоляції до моменту спливу загального інкубаційного періоду коронавірусу.

2. Забезпечення порядку виконання договірних зобов’язань. Враховуючи потенційно можливі затримки у виконанні зобов’язань, наголошуємо на необхідності перегляду умов договорів, які в силу обставин не можуть бути виконанні вчасно. Адже, таке прострочення може стати підставою як для значних фінансових втрат з боку контрагентів, так і для нарахування штрафних санкцій.

Положення частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України вказують на те, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

З огляду на те, що встановлення обставини форс-мажору може означати звільнення особи від відповідальності, питання визначення коронавірусу COVID-19 як такої, є особливо актуальним.

Так, потенційно існує два можливих варіанти закріплення коронавірусу як форс-мажорної обставини. По-перше, передбачити застереження про COVID-19 в договорі. По-друге, довести, що невиконання умов договору сталось саме через вплив коронавірусу.

Використання другої підстави може бути ускладненим, з огляду на досить високі вимоги для особи, яка зацікавлена в підтвердженні обставин форс-мажору. Так, надані документи мають у сукупності свідчити про надзвичайність, невідворотність і непередбачуваність відповідної обставини, а також про безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між обставиною та неможливістю виконання своїх контрактних зобов’язань.

Не можна не погодитись з позицією президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова, який вказує на те, що наявність у договорах серед форс-мажорів таких обставин як епідемія, надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я або обмежувальні дії влади, посилює позицію в питаннях визнання фактів, які не дозволяють виконати відповідні зобов’язання. Він наголошує на тому, що завжди необхідно надати докази того, що коронавірус або заходи щодо боротьби з його поширенням є обставинами, які могли стати причиною неможливості виконання зобов’язань.

Рекомендуємо збирати та зберігати всі документальні підтвердження впливу коронавірусу на можливість виконати контрактні зобов’язання. Такими підтвердженнями є листування, нормативно правові та адміністративні акти індивідуальної дії, тощо. Стороні слід ретельно фіксувати всі події та обставини пов’язані із епідемією, які впливають на можливість виконання контрактних зобов’язань, адже треба доводити і достовірно встановлювати як момент настання обставин непереборної сили, так і момент завершення їхнього негативного впливу.

Учасникам ВЕД слід також приділити увагу обмежувальним заходам, що вводяться в регіонах, враженим вірусом. Ці заходи можуть полягати не тільки в карантині, що запроваджується регіонально, але можуть стосуватися введення обмеження на ввезення товарів, із вражених регіонів, заборона в'їзд та виїзд транспорту, людей, продукції. Постійний моніторинг таких заходів дозволить оперативно відреагувати на можливі перебої в роботі.

Рекомендуємо збирати та зберігати всі документальні підтвердження впливу коронавірусу на можливість виконати контрактні зобов’язання

Не варто ігнорувати перегляд чинних контрактів на предмет внесення до них відповідних змін, що будуть регулювати відносини між сторонами на випадок, якщо COVID-19 все ж вплине на можливість вчасного виконання договорів.

Серед інших чинників стабільної роботи — розробка запасного плану дій, на випадок, якщо обставини непереборної сили настануть для самої компанії, для її контрагента або іншої особи в ланцюгу постачання. Невідворотність, як обов’язковий елемент форс-мажорної ситуації, передбачає що сторона, яка посилається на настання форс-мажорної обставини, вжила всіх можливих розумних заходів задля уникнення невиконання та/або мінімізації втрат. Наприклад, якщо для виготовлення продукції постачальник через коронавірус не отримує необхідну сировину, це не буде форс-мажором, якщо постачальник не доведе, що таку саму сировину він оперативно не зміг придбати де-інде.

Можна дійсно погодитись з твердженням про те, що поширення вірусу COVID-19 може призвести до проблем, пов’язаних з веденням бізнесу як на внутрішньому рівні самих підприємств, так і при веденні сторонами зовнішніх економічних відносин.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X