Як змінить бізнес-клімат закон про товариства

1 червня 2018, 09:00

У минулому році індекс інвестиційної привабливості України вперше з 2011 року вийшов з негативної площини і почав зростати.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найбільш поширеною організаційно-правовою формою для малого і середнього бізнесу.

Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) не такі популярні, оскільки забезпечують своїм учасникам менш привабливий режим, який передбачає додаткову відповідальність за можливі борги товариства при ліквідації.

Відео дня

До прийняття закону, права учасників ТДВ не були закріплені належним чином або були позбавлені механізмів реалізації та захисту. Їм не гарантувався доступ до фінансових документів товариства. Також вони були позбавлені можливості своєчасно виявити порушення своїх прав і зібрати необхідні докази для отримання судового захисту.

Неможливість створення в товаристві з обмеженою відповідальністю такого органу, як наглядова рада, істотно знижувала привабливість цієї організаційної форми для іноземних інвесторів, які змушені нести значні витрати на участь своїх представників у частих загальних зборах, або мають ризик втратити контроль над діяльністю товариства.

Такі самі проблеми характерні і для великих компаній, менеджмент яких об'єктивно не може постійно приділяти достатню увагу контролю за діяльністю менеджерів підлеглого товариства

Саме тому, закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ та ТДВ) був одним із найбільш довгоочікуваних і реформаторських законопроектів у сфері бізнесу та покликаний впровадити нові, спрощені процедури створення й ведення підприємницької діяльності.

Яка різниця між товариством з обмеженою відповідальністю та товариством із додатковою

Вона полягає в тому, що учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть відповідальність своїм майном у розмірі, однаково кратному вартості їхніх вкладів.

Учасники ТОВ, як і раніше, відповідатимуть тільки в межах своїх вкладів.

У чому суть Закону про ТОВ

Порівняно із законодавством 1991 року, закон №4666 має зменшити ризики рейдерських атак, зняти обмеження у формуванні статутного капіталу й спростити процедуру отримання кредитів та іншого фінансування під заставу частки в ТОВ.

Законопроект Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю визначає особливості функціонування товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Це – порядок утворення, права учасників, порядок управління, особливості діяльності, реорганізації і ліквідації товариства.

Що зміниться для тих, хто створює товариство

Створення товариства відбуватиметься за рішенням його засновників. Вони зможуть скласти письмовий договір про створення товариства, що врегульовує спільну діяльність. У цьому договорі варто прописати розмір статутного капіталу, частки кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів тощо.

Такий договір втрачає чинність у день державної реєстрації товариства.

Що треба знати про статут товариства

Як і раніше, основний документ товариства (його статут) будуть підписувати всі учасники, а справжність підписів посвідчуватимуть нотаріально. Для внесення змін до статуту, проводяться збори, а учасники, котрі голосували за рішення про внесення змін, підписуються у документі.

Зауважу, що якщо товариство створити внаслідок реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, першу редакція статуту такого товариства приймають одностайним рішенням усіх учасників.

Що потрібно вказати у статуті

Законопроект звужує вимоги до відомостей, що містяться в статуті:

  • повне та скорочене (за наявності) найменування товариства
  • органи управління товариством, їхня компетенція, порядок прийняття ними рішень
  • порядок вступу до товариства та виходу з нього

Також статут товариства може мати інші відомості, які не суперечать законодавству.

За старими вимогам закону Про господарські товариства у статуті прописували розмір статутного капіталу й перелік учасників товариства. Новий закон скасував ці пункти.

З 17 червня зменшиться і строк внесення вкладу учасниками товариства до шести місяців з моменту державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом. Раніше це можна було зробити за рік.

Участь у товаристві

Як і раніше учасники зможуть керувати товариством, отримувати інформацію про його господарську діяльність і розподіляти прибуток. Зміни торкнуться кількості учасників товариства – відповідно до законопроекту вона є необмеженою. Зауважу, що згідно з чинним Законом їх не може бути понад сто.

Це нововведення дозволить багатьом юридичним особам з великою кількістю учасників обрати зручну для себе організаційно-правову форму. Наприклад, перетворитися з акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.

Друга важлива новинка – можливість створити наглядову раду. Вона може стати ефективним інструментом для перевірки роботи директорату.

До того ж, перехід прав учасника до його спадкоємця або правонаступника проводиться без згоди інших учасників товариства.

Як правильно вийти з ТОВ

Так, учасник товариства, частка якого в статутному капіталі є меншою за 50%, може вийти з товариства без згоди інших учасників.

Ті, чия частка становить 50% і більше, потребують згоди, прийнятої загальними зборами.

Це обумовлено тим, що такі учасники можуть вимагати вивести більшу частину активів за рахунок виплати їм компенсації вартості частки в капіталі. А це провокує величезний ризик для інших учасників.

Що нового у припиненні діяльності ТОВ і ТДВ

Згідно статті 48 закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Якщо підприємство ліквідовується добровільно, рішення приймається загальними зборами.

Підбиваючи підсумки, хочу зауважити, що у минулому році індекс інвестиційної привабливості України вперше з 2011 року вийшов з негативної площини і почав зростати.

Якщо рейдери намагаються забрати бізнес, звертайтесь до правопросвітнього проекту "Я маю право!" та отримайте безоплатну допомогу.

Немає жодних сумнівів: якщо наполеглива робота по імплементації правових інструментів захисту бізнесу триватиме, в України вистачить потенціалу здійснити реальний економічний стрибок.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X