Як побудувати успішну економіку

19 лютого 2018, 08:10

За даними Мінагрополітики протягом 2017 року експорт аграрної та харчової продукції склав $17,9 млрд – на 16,3% більше, ніж минулого року.

На фоні економічної кризи в Україні агросектор починає домінувати в структурі економіки, хоча весь світ все далі рухається у цифрову еру. Давайте спробуємо прослідкувати історичні передумови, що вплинули на сучасну структуру економіки країни.

Відео дня

У 1990 році структура економіки України мала такий вигляд: 37% – промисловість, 29% – торгівля, транспорт та послуги, 25% – сільське господарство, 9% – будівництво. На той час Україна була досить розвинутою індустріально-аграрною державою. Тим часом, ще у 70-х роках XX ст. розпочалася трансформація економіки найрозвинутіших держав в якісно новий тип – постіндустріальний. Внаслідок значного зростання продуктивності праці в промисловості, а також поступового переносу виробництва до нових індустріальних країн (Південна Корея, Мексика, Китай тощо), в найрозвинутіших країнах Заходу та Японії найбільшу роль в економіці почали відігравати сфера послуг, індустрія знань та людський капітал.

Зі здобуттям незалежності Україна мала б розвиватися відповідно до світових трендів та поступово перетворюватися в постіндустріальну країну. Проте цього досі не сталося. Хоча нематеріальна сфера на сьогодні займає понад 60% у структурі ВВП України, назвати нашу країну постіндустріальною не можна. Постіндустріальні країни характеризуються розвинутими високотехнологічними галузями та є основними світовими постачальниками наукоємної продукції, найновіших технологій та капіталу. Якою ж є структура товарного експорту України? За даними Держстату за 11 місяців минулого року лідерами були чорні метали (20%), зернові культури (15%) та руда, шлак і зола (разом 6%). Наша країна, здебільшого, постачає на міжнародний ринок сировину та товари низького рівня переробки.

Подібний висновок можна зробити і на основі аналізу структури українського експорту послуг у 2016 році. Найбільшу частку в експорті послуг займав транзит природного газу через газотранспортну систему України (27%). Оптимізм може викликати суттєва частка експорту комп'ютерних послуг – 12%, проте його основу складає аутсорсинг розробки програмних продуктів. Важливий нюанс: при аутсорсингу компанія-розробник не набуває права власності на створений продукт, який по договору переходить у власність замовника. Тобто згаданий сектор української економіки має характерні риси сировинної галузі. Тільки умовною «сировиною» в даному випадку виступають українські програмісти, чиї знання та навички локальні компанії експортують на розвинуті ринки задля створення програмних продуктів.

Період 2000-2007 років характеризувався стрімким розвитком економіки, перш за все сфери послуг та торгівлі, а також відновленням промисловості. У показовому 2007 році Україна виплавила 42,8 млн т сталі (22,7 млн т у 2017 році) та виробила 403 тис. легкових автомобілів (7,3 тис. у 2017 році). Разом з тим, у 2007 році частка сільського господарства в ВВП була найменшою за часів незалежності – 7%.

Кризи 2008-2009 рр. та 2013-2015 рр. мали грандіозний вплив на економіку країни. Відбулося значне скорочення промислового виробництва, сталася часткова деіндустріалізація країни. Було втрачено низку важливих підприємств в зоні АТО та Криму. Разом з тим, низка підприємств в інших частинах країни або суттєво скоротили виробництво, або навіть повністю його зупинили. Водночас, на перший план в економіці України вийшло сільське господарство, що за останні роки стало найпривабливішою галуззю для інвестицій. За різними оцінками на сьогодні аграрний сектор формує близько 18% ВВП України. За цим показником Україна стоїть поряд з найменш розвиненими країнами Європи – Албанією, Молдовою, Македонією. Одночасно відбулося стрімке зростання агро-харчового експорту, що у 2016-2017 рр. складав 41-42% усього товарного експорту України (13% у 2007 році). Проте досі щонайменше половина всього експорту аграрної та харчової продукції припадає на експорт сировини.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Багато хто вважає, що можна побудувати успішну економіку держави, концентруючись на аграрному секторі. Традиційно до ТОП-5 найбільших світових експортерів сільськогосподарської та харчової продукції зараховують такі країни: США, Нідерланди, Німеччина, Китай, Бразилія. Хоча вони мають потужний аграрний та агропромисловий сектор, економіка цих держав диверсифікована. Промислові, сервісні та фінансові компанії даних країн посідають провідні позиції в світовій економіці. Здається парадоксальним, що держава Нідерланди, площа якої в 15 разів менша за площу України, минулого року спромоглася експортувати агро-харчової продукції на суму в 6 разів більшу! Разом з тим, частка сільського господарства в ВВП Нідерландів становить лише 1,6% (в Україні – 18%), а частка в товарному експорті – близько 22% (в Україні – 42%). Це свідчить про те, що успішні аграрні країни будують свою економіку не тільки на розвинутому сільському господарстві, але і на промисловості та сфері послуг. Позитивним є те, що в Україні приріст експорту готових харчових продуктів у 2017 році (19,3%) перевищив приріст експорту всього обсягу сільськогосподарської та харчової продукції (16,3%).

Потрібно й надалі стимулювати розвиток переробних галузей як в агросекторі, так і в промисловості. Разом з тим, варто стимулювати розвиток IT-галузі (особливо її якісну трансформацію), а також малого підприємництва та інфраструктури.

Показати ще новини
Радіо NV
X