Страховий стаж. Як його підтвердити, зарахувати та обчислити

4 лютого, 08:08
Страховий стаж. Порядок набуття та зарахування (Фото:pressfoto / Freepik)

Страховий стаж. Порядок набуття та зарахування (Фото:pressfoto / Freepik)

Для виходу на пенсію за віком необхідно задовольняти умови щодо пенсійного віку та страхового стажу.

У чому різниця між трудовим та страховим стажем

Термін трудовий стаж змінився на страховий стаж після набуття чинності 1 січня 2004 року Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Іншими словами, обидва терміни мають рівнозначне трактування. Різниця лише у самій формі, у якій вживається поняття періоду (строку), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відео дня

Трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах законодавства, що діяло раніше.

З чого складається страховий стаж

До періодів трудової діяльності до 1 січня 2004 року, які зараховуються до страхового стажу, належать:

 • час догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • військова служба;
 • навчання (за денною формою) у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах тощо.

Також зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях та кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи та тривалості перерв.

Як та хто обчислює страховий стаж

Хто визначає страховий стаж

Страховий стаж обчислюють територіальні органи ПФУ за даними системи персоніфікованого обліку (1 липня 2000 року), а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону.

Якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні необхідні для обчислення страхового стажу дані військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Обчислення страхового стажу

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний, якщо застрахована особа сплачувала відповідні внески у розмірі, що є не меншим за мінімальний страховий внесок (22% мінімальної заробітної плати).

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Закону, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім законодавчо передбачених винятків.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св: В, де:

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

До страхового стажу зараховуються лише періоди, за які були сплачені страхові внески. При цьому до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року.

Як підтвердити трудовий стаж

Страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.

Якщо в ній відсутні записи про періоди роботи до 1 січня 2004 року або є виправлення чи неточні записи, трудовий стаж підтверджується такими документами:

 • довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з неї;
 • особовими рахунками та відомостями про нарахування зарплати (довідками та копіями архівних документів);
 • посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.

У разі відсутності зазначених документів враховуються членські квитки профспілок (періоди роботи підтверджуються виключно за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Після 1 січня 2004 року стаж зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків.

Куди звертатись для підтвердження стажу

Для підтвердження стажу необхідно звернутись:

 • на підприємство (правонаступника), де особа працювала;
 • до архівної установи у тій місцевості, де людина працювала (у разі припинення діяльності підприємства);
 • до органів ПФУ, за умови надання інформації про місцезнаходження підприємства/установи, до якої необхідно направити запит та копій документів особи, яка потребує допомоги.

Підтвердження періоду навчання

До 1 січня 2004 року — зараховується лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а такою довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання.

Після 1 січня 2004 року — не зараховується до страхового стажу періоди навчання в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах.

Період навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:

 • дипломами;
 • посвідченнями;
 • свідоцтвами;
 • довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних та містять відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що у документах зазначені дані про закінчення повного навчального періоду чи окремих його етапів.

Підтвердження періоду військової служби

До 1 січня 2004 року стаж зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово — лікувальних установ.

Після 1 січня 2004 року — зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року у реєстрі застрахованих осіб відсутні відомості, необхідні для нарахування страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейським, особам рядового та керівного складу згідно з законом, то страховий стаж нараховується на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Період військової служби підтверджується:

 • військовими квитками;
 • довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими частинами та установами системи Міноборони, Держкордону, Головного правління командувача Нацгвардії, Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною Радою України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки;
 • довідками архівних та військово-лікувальних установ.

Військова служба у складі діючої армії, в період бойових дій (у т.ч. під час виконання інтернаціонального обов’язку) зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міністерством оборони України.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ.

Підтвердження періоду роботи ув’язнених

До 1 січня 2004 року — зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

Після 1 січня 2004 року — зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків (у випадку укладення договору про добровільне страхування).

Період отримання допомоги по безробіттю

До 1 січня 2004 року — зараховується за записами у трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю.

Після 1 січня 2004 року — зараховується на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 1 січня 2010 року — за даними персоніфікованого обліку.

Підтвердження роботи ФОП (підприємницька діяльність)

До 1 січня 2004 року — зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків, а з 1 червня 2000 року підтверджується даними персоніфікованого обліку згідно з інформаціює відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою податкового обліку до 1 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно з законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування включаються періоди ведення підприємницької діяльності з застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого (єдиного) податку.

Після 1 січня 2004 року — зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків за встановленою формулою.

Оцифрування документів для пенсійного фонду

Для аналізу документів про стаж ПФУ рекомендує подати документи на оцифровування. Для цього необхідно:

 • за допомогою кваліфікованого електронного підпису через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ подати заяву у меню Комунікації з ПФУ;
 • обрати вкладку Відомості про трудові відносини;
 • додати скан-копії документів про стаж у кольоровому вигляді.

Вимоги до страхового стажу у 2022 році

За чинним законом пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 та 65 років. Тобто, аби вийти на пенсію з 1 січня 2022 року, треба мати:

 • 60 років та страховий стаж від 29 років;
 • 63 роки та страховий стаж від 19 до 29 років;
 • 65 років та страховий стаж від 15 до 19 років.

Перевірити стаж можна дистанційно на порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, громадянам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, призначається державна соціальна допомога.

Редактор: Гала Конопля

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X